Regulament Campanie Promo Dragobete

Regulament Campanie Dragobete pe CleanSea.ro

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "Dragobete" (numită în cele ce urmează şi " Campania") este organizată de S.C. INTERNAŢIONAL TIBECOM & CO TRUST S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Dealul Spirii, nr. 15, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/1002/2013, CUI RO31960241.

În continuare, S.C. INTERNAŢIONAL TIBECOM & CO TRUST S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfășurării

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Dragobete".

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 14 Februarie 2020 - 24 Februarie 2020, pentru produsele cosmetice şi de curăţenie postate în această secţiune din website-ul https://www.cleansea.ro/, denumite în continuare „Produsele”.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele cosmetice şi de curăţenie postate pe https://www.cleansea.ro.

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe website-ul https://www.cleansea.ro/.

Art. 4.2. De această campanie nu beneficiază clienţii care lansează comenzi din contul special ÎMM (“Ofertă Distribuție En-Gros” https://www.cleansea.ro/i-oferta-distributie-en-gros-33 ).

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – discount -10% aplicat la orice comandă prin utilizarea CUPONULUI la finalizarea comenzii: "cleansea2020", 14 Februarie 2020 - 24 Februarie 2020. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada Campaniei de pe https://www.cleansea.ro.

Art. 5.2. Mecanismul campaniei: produsele achiziţionate în ziua Campaniei disponibile pe https://www.cleansea.ro. Acesta ofertă va fi valabil doar în zilele Campaniei.

Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plată prin tichete cadou, plată prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă.

Produsele din campania "Dragobete" vor fi disponibile în pagina https://www.cleansea.ro în limita stocului existent în aceeaşi zi, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei.

Campania "Dragobete" nu se cumulează cu alte promoţii sau beneficii acordate în alte campanii sau conturi speciale.

Comenzile achitate online garantează existenţa produsului în stoc şi livrarea lui în cel mai scurt timp posibil. Procesarea comenzilor se va face în ordinea plasării comenzii.

Articolul 6. Taxe și impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forță majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la online@cleansea.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoționale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoționale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul https://www.cleansea.ro/ pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.